Mühasibatlıqda autsourcing.

Beynəlxalq təcrübə onu göstərir ki, mühasibat və hesabatlılıq işlərinin autsorcingə verilməsi şirkətləri çox qayğılardan uzaq olur. Bəs nə üçün autsorcinqlə işləməlisiniz,üstünlükləri nələrdir?

·   Xərclərinin azaldılması -bu zaman daha az xidmət haqqı ilə işlərin konsalting şirkətinə ötürülməsidir. Normalda əmək haqqı və  DSMF xərcləri,əsas vəsaitlərin istismarına çəkilən xərclərdən çox aşağı məbləqlə işinizi peşəkarlara etibar edirsiniz.


·   İşə Fokuslanmaq -şirkət rəhbərliyi maliyyə və mühasibatlıq qayğılarından uzaqlaşaraq daha çox biznesin inkişafına vaxtlarını və enerjilərini istifadə edirlər.


·   Məhsuldarlıq - bu işi  autsource görən şirkətlər öz işlərində peşəkar olduqları üçün daha qısa zamanda və effektiv olaraq işlərinizi tez icra edirlər.


·   Çeviklik -işlərin artğıdı zamanlarda autsource işləyən şirkətlər bu dəyişikliyə daha cevik reaksiya verə bilirlər.İstər yeni və peşəkar işçilərin işə alımında və iş yükünün komanda arasında bölüşdürülməsi daha cevik olurlar


Dəyişikliyə cəld adaptasiya olmaq-autspurce işləyən şirkətlər qanun vericilikdə baş verən ən xırda dəyişikliklərdən tez məlumatlı olurlar və işlərə vaxtında müdaxilə edirlər.Bu isə şirkətləri əlavə risklərdən və problemlərdən qoruyur.

Paylaş