Səhifələr

Biz, real bazarın müxtəlif sferalarında uzun müddət zamanın sınağından çıxmış cox təcrübəli əməkdaşları olan bir komandayıq. Əməkdaşlarımız 10 ildən çox iş təcrübəsinə və öz sahəsində spesifik biliklərə malik mütəxəsislərdir. Gördüyümüz xidmətlərin keyfiyyəti ilə müştərilərimizi tam məmnun edirik. Siz də bizim komandaya qoşulun.

Bilirsiniz mi, maliyyə sanksiyalarından, vergi cərimələrindən uzaq olmaq üçün muhasibat ucotunun düzgün qurulması, hesabatların müvafiq məcəllələrə uygun düzgün və vaxtında verilməsi əsas şərtdir. Düzgün uçot cərimələrdən kənar olmaq deməkdir.

Şirkətin stratejik yol xəritəsinin seçimi üçün maliyyə hesabatları Beynəlxalq Maliyyə Hesabatları Standartlarına (İFRS) uygun olmalıdır. Belə ki, Mənfəət və Zərər hesabatı, Nəğd pul axını hesabatı, Balans hesabatı , maya dəyərinin kalkulyasiya olunması şirkətin stratejik qərarlarının verilməsində ən başlıca amillərdəndir. Biz sizə maliyyə hesabatlarınızı təqdim edək, Siz şirkətinizin stratejik qərarlarını verin!

Şirkətlərin ən həssas yerlərindən biri də işçi seçimi və onun idarə olunmasıdır. İşçilərin seçimi, vəzifə öhdəlikləri, təlim keçirilməsi və karyera planlaşdırmasında sizə ən yaxından kömək edərik.

 Düzgün analiz sürətli inkişafın əsasıdır!