Xarici işçilərin Azərbaycan Hüdudları daxilində işləmələri üçün Dövlət Miqrasiya Xidmətindən xüsusi icazələr alınmalıdır.Bunun üçün dövlətin bəzi tələbləri vardır ki,icra edilməlidir.Dövlətin bu xüsusda ilkin tələbə Azərbaycan Respublikası hüdudları daxilində əməyi ödənilməklə işləməyə gətirilən işçilərin xüsusi iş bacarıqları və bilikləri olmalıdır hansı ki daxili bazarda bu ixtisasda işçi tapmaq çətindir. 

Growth Consulting Services Miqrasiya xidmətlərini təklif edir.

-Xarici vətəndaşların yaşama icazələrinin alınması

-Xarici vətəndaşların iş icazələrinin alınması

-İtirilmiş icazə sənədləri üçün müraciətlərin olunması

-Korlanmış icazə sənədləri üçün müraciətlərin olunması


Biz Miqrasiya Xidmətləri paketinə Dövlətin tələb etdiyi sənədlərin hazırlanmasında,yığılmasında müvafiq dövlət orqanına təqdim edilib hazır icazə sənədlərinin alınması işlərini tam kəsintisiz həyata keçirdirik.