Gelir vergisi 

Kar vergisi, adından da anlaşılacağı gibi, bir girişimcinin veya tüzel kişinin karına ödenen bir vergidir (gelir-gider = kar) Azerbaycan Cumhuriyeti MK'nin 105.1 Maddesine göre, kâr vergisi% 20'dir.
Gelir vergisini hesaplamak için 2 göstergeyi hesaplamanız gerekir:

  • Gelir
  • Masraflar

Gelir, Vergi Kanunun 104.1 Maddesine göre, bir vergi mükellefinin Azerbaycan Cumhuriyeti dışındaki daimi temsilciliklerinden elde ettiği gelir, temettü, faiz, gayrimaddi hak bedelleri (vergiden muaf gelir hariç) dahil Azerbaycan Cumhuriyeti dışında alınan tüm gelirleri anlamına gelir. .
Giderler, gelir elde etmek için katlanılan maliyetlerdir ve bu maliyetler AYM'nin 109. Maddesinde belirtilen indirilemez giderleri kapsamamaktadır. 

AYM'nin 106.1.20. Maddesine göre, mikro işletmeler kârların% 75'inden muaftır.

Paylaş