KDV tutarı ne zaman mahsup edilebilir? Katma değer vergisi nedir?

Vergi Kanunu'nun 153.1'i. Katma değer vergisi (bundan böyle - KDV), vergiye tabi cirodan hesaplanan vergi tutarı ile bu Kanun hükümlerine göre düzenlenen elektronik faturalara veya belgelere göre tazmin edilmesi gereken vergi tutarı arasındaki fark olarak açıklanır. ithalatta KDV ödemesini gösterir, açıklayacak olursak, 1000 AZN'ye mal satarken aldığımız 180 AZN ile satılan malı alırken ödediğimiz 144 AZN arasındaki farkı (örneğin 800 AZN*%18=144 AZN) (180-144=36 AZN) katma değer vergisi olarak adlandırılmaktadır.

KDV ne zaman ödenecek?

Vergi Kanunu'nun 166.1 maddesine göre vergiyi doğuran işlemin zamanı, sağlanan mallar için ödemenin yapıldığı zamandır. Şu anda ödeme yaparken mal, iş, hizmet ve KDV değerinin büyük kısmının ödenmesi gerekmektedir. Aynı zamanda VM Madde 58.6 uyarınca ana tutarın ödenmesinden sonraki 1 iş günü içerisinde KDV tutarının ödenmemesi durumunda KDV tutarının %50'si oranında mali yaptırım uygulanmaktadır.

Peki e-makbuz üzerinden ödenen KDV tutarı ne zaman tazmin edilir ve tazminattan mahrum kalma hakkı ne zaman doğar?

Medeni Kanun'un 175. maddesine göre e-makbuz ile ödeme yapılırken KDV tutarının karşı tarafın KDV depozito hesabına ödenmesi gerekmektedir. Malların ithalatı sırasında ödenen KDV tutarı raporlama döneminde mahsup edilir. KDV tutarının karşı tarafın banka hesabına aktarılması veya ödemenin nakit yapılması durumunda KDV mahsup hakkını kaybetmiş sayılırsınız.


Paylaş