İnsan Kaynakları (İK) nedir?

 İnsan Kaynakları veya İnsan Kaynakları, iş arayanların bulunması, seçilmesi, işe alınması ve eğitilmesi ile çalışanlara sağlanan fayda programlarının yönetilmesi ile ilgilenen bir şirket bölümüdür. Şirketler daha rekabetçi olabilmek için yeniden yapılandırıldıklarından, insan kaynakları hızla değişen bir çevre ve kaliteli işçilere yönelik artan talep ile başa çıkmalarında önemli bir rol oynamaktadır.

Temel Avantajlar

İnsan Kaynakları, iş arayanların bulunması, seçilmesi, işe alınması ve eğitilmesi ile çalışanlara sağlanan fayda programlarının yönetilmesi ile ilgilenen bir şirket bölümüdür.

İnsan Kaynaklarını Anlama

İnsan kaynakları departmanı, kuruluşun büyüklüğünden bağımsız olarak, önemli olmasa da herhangi bir işin önemli bir parçasıdır. Çalışanların verimliliğinin artırılması ve şirketin işgücünde ortaya çıkabilecek sorunlardan korunması amaçlanmaktadır. İK sorumlulukları arasında tazminat ve yardımlar, işe alma, işten çıkarılma ve şirketi ve çalışanlarını etkileyebilecek yasalara uyma sayılabilir.

 Konferans ekibi tarafından yapılan araştırmalar, İK'nın bir şirkete değer katmak için etkili bir şekilde yapması gereken altı temel şey buldu. Bunlar:

  •  İnsanları etkin bir şekilde yönetmek ve kullanmak
  •  Performans değerlendirme ve yetki tazminatı 
  • Bireysel ve örgütsel performansı arttıran becerilerin geliştirilmesi
  •  Rekabet gücünü artırmak için gerekli yenilik, yaratıcılık ve dayanıklılığı artırmak
  • İş akışı tasarımı, sekans planlama, kariyer gelişimi ve örgütlerarası mobiliteye yeni yaklaşımların uygulanması
  • Geliştirilmiş eğitim, öğretim ve çalışanlarla iletişim yoluyla teknolojinin uygulamasını ve entegrasyonunu yönetmek

İK departmanı insan kaynakları yönetimi stratejisini uygular. İKY çalışan yönetimi ve örgüt kültürü ve çevre için stratejik ve kapsamlı bir yaklaşımdır. Bir kuruluşta çalışan kişilerin işe alımı, yönetimi ve genel yönlerine odaklanır.

 İK, yönetim süreçleri, yaklaşımlar ve iş çözümleri önererek, kuruluşun işgücünün geliştirilmesine giderek daha fazla katılmaktadır.  Büyük şirketlerin İK departmanları, 20. yüzyılın başlarından beri geleneksel İK, yönetim ve operasyonel işlevlerden uzaklaşmıştır.

 Şirketler bu özelliği, performansı olumlu yönde etkileyen anlamlı ve katma değerli programlar önermek ve uygulamak için departmanı serbest bırakmak için kullanırlar. Tipik olarak, dış kaynaklardan gelen fonksiyonlar arasında bordro yönetimi, çalışanlara sağlanan faydalar, işe alım, ilk teftişler, görüşmeler, risk yönetimi, anlaşmazlıkların çözümü, güvenlik denetimleri ve ofis politikaları bulunur.