2022'de maaş nasıl hesaplanacak?

2021 maaş hesaplama bloğumuza bakacak olursak maaş hesabındaki değişikliğin sadece Zorunlu Sağlık Sigortası (CMI) sıfatıyla ödemesiz sürenin sona ermesi olduğunu göreceğiz.O zamandan beri bu indirim kaldırılmış ve %2 olarak hesaplanır.

Aşağıdaki tablolar, petrol ve gaz dışı ve özel sektör ile kamu ve petrol sektörlerinde işgücü için ilgili kesintileri göstermektedir.

Petrol ve gaz dışı ve özel sektörde maaş hesaplaması:

Petrol ve gaz dışı ve özel sektör

Çalışanın pahasına

Şirketin pahasına

Gelir vergisi

8000AZN maaşa kadar 0 AZN

8000 AZN maaşın üst kısmının %14'ü

SSPF tutma

200 AZN maaşa kadar %3 AZN, 200 AZN maaşın üst kısmının %10'u

İşsizlik sigortası

maaşın %0.5'i

sendikaya

kesin%

Zorunlu sağlık sigortası

8000 AZN'ye kadar %2, 8000 AZN'nin üzerindeki kısmın %2's

Gelir vergisi

 alınmıyor


SSPF tutma

200 AZN maaşa kadar %22 AZN, 200 AZN maaşın üzerinde %15

İşsizlik sigortası

maaşın %0.5'i

sendikaya

kesin%

Zorunlu sigorta

8000 AZN'ye kadar %2, 8000 AZN'nin üzerindeki kısmın %2'si


Petrol ve gaz ve kamu sektöründe maaş hesaplama

Petrol ve gaz ve kamu sektörü

Çalışanın pahasına

Şirketin pahasına

Gelir vergisi

Maaş (vergiye tabi) 2500 AZN'ye kadar ise (maaş-200) * %14

Maaş (vergiye tabi) 2500 AZN 350+ (maaş-2500) * %25'ten fazla ise

SSPF tahsisi maaşın %3'üdür

İşsizlik sigortası %0.5

Sendika tanımlı %

Zorunlu sağlık sigortası

8000 AZN'ye kadar %2, 8000 AZN'nin üzerindeki kısmın %0,5'i

Gelir vergisi

hesaplanmıyor


SSPF tahsisi maaşın %22'sidir

İşsizlik sigortası %0.5

Sendika tanımlı%

Zorunlu sağlık sigortası

8000 AZN'ye kadar %2, 8000 AZN'nin üzerindeki kısmın %0,5'i


2022 için maaş hesaplama örneği:

Çalışanın maaşı 570 AZN olup, petrol ve gaz dışı sektörlerde ve özel sektörde çalışmaktadır.

Çalışanın pahasına

Şirketin pahasına

Gelir Vergisi = 0 AZN

DSMF = 200 * %3 + (570-200) * %10 = 43 AZN

İşsizlik sigortası = 570 * %0,5 = 2,85 AZN

İTS = 570 * 2% = 11,4 AZN

Gelir Vergisi = 0 AZN

DSMF = 200 * %22 + (570-200) * %15 = 99,5 AZN

İşsizlik sigortası = 570 * %0,5 = 2,85 AZN

İTS = 570 * 2% = 11,4 AZN


Bordro elektronik tablosunu ve tablosunu indirin

Paylaş