Yenilənmiş fəaliyyət kodları

Bildiyimiz kimi,hər bir şirkəti (hüquqi şəxs vəya fiziki şəxs/fərdi sahibkar) açdıqda onun fəaliyyətini müəyyənləşdirməliyik.Belə ki, şirkətin  fəaliyyəti verginin təqdim etdiyi fəaliyyət kodları içərisindən ən uyğun olanı seçilir və İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət vergi xidmətinə ərizə göndərilir.Əvvəllər bu kodlar 5 rəqəmli fəaliyyət kodları idi lakin fəaliyyət növləri genişləndikcə bu kodlar 7 rəqəmli kodlarla əvəz olundu.Bu səbəbdən şirkət fəaliyyətini müəyyənləşdirən zaman aşağıda qeyd olunmuş 7 rəqəmli kodlardan istifadə edə bilərsiz. 

7 rəqəmli fəaliyyət kodları

Paylaş